swastika (स्वस्तिका)

Name SWASTIKA (स्वस्तिका) meaning in Nepali & English

  • A symbol in the shape of cross which was used by Nazi in second world war (क्रसको आकारमा प्रतीक जुन नाजीले दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग गरेको थियो)

Useful Tools