smarika (स्मारिका)

Name SMARIKA (स्मारिका) meaning in Nepali & English

  • Remembrance (सम्झना)
  • Enjoy open mindness (खुला दिमागको आनन्द लिनुहोस्)

Useful Tools