samjhana (सम्झना)

Name SAMJHANA (सम्झना) meaning in Nepali & English

  • Explain (बुझाउनुहोस्)
  • Illustrate (चित्रण गर्नुहोस्)
  • Light (प्रकाश)
  • Realize (साकार गर्नुहोस्)

Useful Tools