sakuntala (सकुन्तला)

Name SAKUNTALA (सकुन्तला) meaning in Nepali & English

  • Bird (चरा)
  • Mother of King Bharata (राजा भरताकी आमा)
  • Add meaning