saharsha (सहर्ष)

Name SAHARSHA (सहर्ष) meaning in Nepali & English

  • Laden with joy (खुसीको साथ भरिएको)
  • A municipality in the eastern part of Bihar (बिहारको पूर्वी भागमा एक नगरपालिका)

Useful Tools