yogambara (योगम्बारा )

Name YOGAMBARA (योगम्बारा ) meaning in Nepali & English

  • Ever in meditation (जहिले ध्यानमा )
  • Clad in meditation (ध्यानमा पहिरिएको)
  • Buddhist deity (बौद्ध देवता)
  • Add meaning