lakshman (लक्ष्मण)

Name LAKSHMAN (लक्ष्मण) meaning in Nepali & English

  • Having lucky mark (भाग्यमानी चिह्न भएको)
  • Brother of Lord Ram (भगवान रामको भाई)
  • Sheshanag's Avatar (शेषनागको अवतार)

Useful Tools