chiranjeevi (चिरन्जीवी)

Name CHIRANJEEVI (चिरन्जीवी) meaning in Nepali & English

  • seven immortals ones or long lived ones who are To remain alive on Earth until the end of the current Kali Yuga (सात अमर व्यक्तिहरू वा वर्तमान जीवित कलियुगको अन्त्यसम्म पृथ्वीमा जीवितै बस्ने लामो आयु बाँचिरहेका व्यक्तिहरू)

Useful Tools