aayansh (आयांश)

Name AAYANSH (आयांश) meaning in Nepali & English

  • A part of parents (अभिभावकको एक अंश)
  • Gift of God (भगवानको उपहार)
  • First Ray of Light (प्रकाशको पहिलो किरण)
  • Brightness of Sun (सूर्यको चमक)

Useful Tools