yoganidralu (योगनिद्रलु )

Name YOGANIDRALU (योगनिद्रलु ) meaning in Nepali & English

  • In the sleep of meditation (ध्यानको निद्रामा)
  • Another name for Vishnu (विष्णुको अर्को नाम )
  • Add meaning