sitaa (सिता)

Name SITAA (सिता) meaning in Nepali & English

  • Hindu goddess of the harvest (फसलको हिन्दू देवी)
  • A furrow made by a plough (जोत्दा बनेको फोरो)
  • Wife of Lord Ram (भगवान रामको श्रीमती)
  • Add meaning