priyanshu (प्रियाँशु)

Name PRIYANSHU (प्रियाँशु) meaning in Nepali & English

  • First ray of sunlight (सूर्यको किरणको पहिलो किरण)

Useful Tools