narendra (नरेन्द्र)

Name NARENDRA (नरेन्द्र) meaning in Nepali & English

  • Lord of men (मानिसहरुको स्वामी)

Useful Tools