bhimsen (भीमसेन)

Name BHIMSEN (भीमसेन) meaning in Nepali & English

  • Son of brave man (बहादुर मानिसका छोरा)
  • A very strong man (धेरै बलियो मान्छे)
  • Second Pandava brother (दोस्रो पाण्डव भाई)
  • Add meaning